Intense pulsed light (IPL)

Oslo Hudlegesenter

Intense pulsed light (IPL)  


IPL

Intense pulsed light (IPL) er en blitzlampe som brukes i behandling av ulike hudproblemer. Behandlingen omtales ofte som laserbehandling, selv om det fra et akademisk ståsted ikke er en laser.


IPL: Indikasjoner


Hvordan virker IPL (intense pulsed light)

IPL er basert på samme prinsipper som en laser, ved at lysenergi omdannes til energi som ”skader” uønskede forandringer i huden. En IPL inneholder imidlertid, i forskjell fra lasere, mange forskjellige bølgelengder (farger) i hver puls. De fleste IPL maskiner inneholder et filter, som gjør at man kan velge ut bølgelengdene som brukes for å oppnå en ønsket effekt i huden.


IPL behandling

Behandlingen vil avhenge av hudproblemet. Generelt trengs ingen forberedelse. Det beste er å behandle ”blek hud”. Dersom man er solbrun vil en hudlege, noen ganger, anbefale å utsette behandlingen. Dette for å redusere risikoen for bivirkninger og pigmentforandringer i etterkant. Behandlingen gjennomføres uten bedøvelse. Selve hodet på maskinen føres ned mot huden, og et blitz lys sendes ut. Både behandler og pasient må bruke beskyttende briller.


IPL og bivirkninger

IPL anses å være en trygg behandling, men er ikke helt uten risiko. Slik risiko kan reduseres ved å la seg behandle av en hudlege, og med bruk av de nyeste maskinene. De vanligste bivirkningene (som er normalt) er lett rødhet og svie i huden. Hos de med mørk hud er det en liten risiko for pigmentforandringer. Både økt mengde pigment og tap av pigment er rapportert. Ved behandling av blodkar vil man kunne oppleve å få en forbigående blodutredelse i huden. 


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).