FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Røyk og hudkreft


En studie fra 2011 så på sammenhengen mellom røyk og utvikling av hudkreft som basaliom og plateepitelkarsinom.  En tok utgangspunktet i 215 tilfeller av basaliom og 165 tilfeller av plateepitelkreft. Forekomst av røyking i denne gruppen ble sammenliknet med en kontroll gruppe på 315 personer som ikke hadde hudkreft. Studien viste en assosiasjon mellom røyking og utvikling av plateepitelkreft i huden. Assosiasjonen var spesielt sterk hos kvinner.  

Rollison DE et al. Case–control study of smoking and non-melanoma skin cancer. Cancer Causes Control 2011 Nov 19; [e-pub ahead of print].