FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kronisk elveblest og autoimmune sykdommer


En studie fra 2012 så på sammenhengen mellom kronisk elveblest (urtikaria) og andre autoimmune sykdommer. Studien inkluderte 12.778 personer med diagnosen kronisk urtikaria. Utforskerne fant at kronisk elveblest var assosiert med en høyere forekomst av stoffskiftesykdommer, leddgikt, cøliaki, diabetes og lupus. I konklusjon synes risikoen for autoimmune sykdommer å være økt hos pasienter med kronisk urtikaria.

Confino-Cohen R, Chodick G, Shalev V et al. Chronic urticaria and autoimmunity: Associations found in a large population study. J Allergy Clin Immunol. 2012 Feb 13.