FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Ny lovende behandling av psoriasis


Interleukin 17 (IL-17) er et signalmolekyl som produseres av såkalte TH-17 celler. Det er stor interesse rundt medikamentene Brodalumab og Ixekizumab som hemmer dette molekylet. To større studier har sett på bruk av disse interleukin-17 hemmerne i behandling av psoriasis. Begge studiene har vist lovende resultater og en ny modalitet i behandling av psoriasis. Flere studier trengs for å dokumentere effekt og sikkerhet ved bruk.

Papp KA et al. Brodalumab, an anti–interleukin-17–receptor antibody for psoriasis. N Engl J Med 2012 Mar 29; 366:1181.f