FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Ny krem mot psoriasis?


En krem som hemmer proteinet JAK ½ undersøkes som en mulig ny lokalbehandling mot psoriasis. Hemming av dette proteinet reduserer mengden IL-12 og IL-23 i huden. Disse signalmolekylene er medvirkende i utvikling av psoriasis. En forskergruppe rapporter behandling av 29 personer, med samme effekt som dagens kombinasjonskremer med kortison og vitamin D analoger. Det blir spennende å følge med om JAK ½ hemmere kan ha en fremtidig plass i lokalbehandling av psoriasis.

  Punwani N et al. Preliminary clinical activity of a topical JAK1/2 inhibitor in the treatment of psoriasis. J Am Acad Dermatol 2012 Jan 24; [e-pub ahead of print].