FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Volumtap i ansiktet og aldring


En studie fra 2012 så på hvordan endringer i distribusjon av fettvev i huden i ansiktet er medvirkende til aldring. Utforskerne tok CT bilder av deltakere i en alder fra 54-104 år. De fant at med økende alder økt avstanden fra den infraorbitale kanten (nedre benet ved øye). Det ble også anmerket at fettvevet lå dypere under huden med økende alder. Studen illustrer hvordan volumtap av fett er medvirkende til aldring, og gir en god guide til hvordan bruk av fillere kan brukes til å erstatte tapt volum. 

Gierloff M et al. Aging changes of the midfacial fat compartments: A computed tomographic study. Plast Reconstr Surg 2012 Jan; 129:263.