FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Økende forekomst av hudkreft.


En metaanalyse fra mai 2012 så på forekomst og prevalens av ikke-melanom hudkreft. Analysen inkluderte 75 studier fra 38 land i en periode fra 1955 til 2007. Resultatet viser en økende forekomst av basalcellekreft og plateepitelkreft i huden både i Europa og USA. I Europa har forekomsten økt med ca. 5.5% hvert år. Forekomsten av basalcellekreft er spesiell høy. Data fra Australia, som har verdens høyeste forekomst av basalcellekreft, viser en fallende trend. Dette kan være et tegn på at økende fokus på bruk av solkrem reduserer hyppigheten av hudkreft.

Lomas A et al. A systematic review of worldwide incidence of nonmelanoma skin cancer. Br J Dermatol 2012 May; 166:1069.