FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Rød føflekkreft


En studie fra 2012 undersøkte 1170 tilfeller av såkalte amelanotiske melanom. Ved et amelanotisk melanom har ikke føflekkreften den typiske mørke fargen, og ses ofte som en rød kul i huden. Amelanotisk melanom var noe vanligere hos kvinner. Gjenommsnittlig alder for amelanotisk melanom var 58 år, sammenliknet med 53 år for pigmenterte melanomer. De fleste amelanotiske melanomer var nodulære. Av interesse fant utforskerne ingen statistisk signifikant forskjell i utfall eller overlevelse etter 48 måneders oppfølging av pasienter med amelanotisk melanom, sammenliknet med pigmentert føflekkreft.

  McClain SE et al. Amelanotic melanomas presenting as red skin lesions: A diagnostic challenge with potentially lethal consequences. Int J Dermatol 2012 Apr; 51:420.