FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Biologiske medisiner og infeksjon


En studie fra 2011 viste en økt forekomst av alvorlig infeksjon hos pasienter med leddgikt som ble behandlet med TNF-alfa hemmere. Studien inkluderte 646 pasienter behandlet med Enbrel eller Remicade og 498 pasienter som fikk ikke-biologisk DMARD behandling. Oppfølgingstid var 1 å i begge grupper. Det ble oppdaget 28 tilfeller av alvorlig infeksjon i gruppen som fikk TNF-hemmer sammenliknet med 12 i kontrollgruppen. Bruk av kortisontabletter og høy alder var assosiert med økt risiko for infeksjon. Studien støtter behovet for monitorering og oppfølging med tanke også hos pasienter med psoriasis som får biologisk behandling
 

Komano Y et al. Incidence and risk factors for serious infection in patients with rheumatoid arthritis treated with tumor necrosis factor inhibitors: A report from the Registry of Japanese Rheumatoid Arthritis Patients for Longterm Safety. J Rheumatol 2011 Jul; 38:1258.