FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av vorter


En studie fra 2011 sammenliknet effekten av hjemmebehandling med 50% salisylsyre med frysebehandling hos lege til behandling av vorter. Totalt deltok 240 personer i studien. Halvparten brukte salsiylsyre daglig i 8 uker, og andre halvdel fikk frysebehandling med 2-3 ukers mellomrom. I begge grupper hadde 14% blitt kvitt vortene etter 12 ukers behandling. Etter 6 måneder hadde 31% i gruppen som fikk salisylsyre og 34% i gruppen som fikk frysebehandling blitt kvitt vortene. I konklusjon synes disse behandlingene å være likeverdige hva gjelder effekt mot vorter.

Cockayne S et al. Cryotherapy versus salicylic acid for the treatment of plantar warts (verrucae): A randomised controlled trial. BMJ 2011 Jun 7;342:d3271.