FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Atopi og svømmebasseng


En studie fra 2011 så på trygget ved bruk av svømmebasseng hos barn med astma. Utforskerne fant ingen risiko for pasienter med astma eller atopi. Bakgrunnen for studien var økende bekymring at klor i svømmebasseng kunne være en forverrende eller utløsende faktor for astma. Totalt deltok 5738 barn i England. Utforskerne fant at svømming var assosiert med en forbedret lungefunksjon, og en reduksjon i astma symptomer. 

Font-Ribera L et al. Swimming pool attendance, asthma, allergies, and lung function in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children cohort. Am J Respir Crit Care Med 2011