FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Forekomst av rosacea


En studie fra 2012 så på forekomst av Rosacea i England. Dette er en interessant studie, da det foreligger lite data på forekomst av rosacea. Utforskerne identifiserte alle pasienter som hadde fått diagnosen rosacea mellom 1995 og 2009 fra en britisk databank for fastleger. De ble sammenliknet med en kontrollgruppe uten rosacea. Totalt ble det funnet 60.042 personer som hadde fått diagnosen rosacea, hvorav 61.5% var kvinner. Forekomsten av rosacea i England ble beregnet til 1.65 per 1.000 personer. Over 80% av tilfellene fikk diagnosen etter en alder på 30 år. Øyesymptomer ble rapporter hos 20.8%. Det var en lavere forekomst hos personer som røkte. 

Spoendlin J, Voeggel JJ, Jick SS et al. A study on the epidemiology of Rosacea in the UK.
Br J Dermatol. 2012 May 5. (Epub ahead of print).