FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hvite flekker i ansiktet hos barn


Pityriasis alba er en vanlig årsak til hvite flekker i ansiktshuden hos barn med mørk hudtype. Det finnes ingen klare retningslinjer or behandling. En studie fra 2012 sammenliknet effekten av 0.003% calcitriol og 0.1% tacrolimus (protopic) mot placebo for pityriais alba. Totalt ble 28 barn i en alder mellom 3-17 år inkludert i studien. Tacrolimus og calcitriol ga en forering på 68% sammenliknet med 44% for placebo. Resultatene indikerer at tacrolimus og calcitriol kan vurderes for pasienter med pityriasis alba.

Moreno-Cruz B, Torres-Alvarez B, Hernandez-Blanco D et al.Double-blind, placebo-controlled randomized study comparing 0.0003% calcitriol with 0.1% tacrolimus ointments for the treatment of endemic pityriasis alba. Dermatol Res Pract. 2012;2012:303275. Epub 2012 Apr 22.