FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av rynker rundt øynene


En studie fra 2012 sammenlikner effekten av Botox og Dysport mot rynker rundt øynene. Totalt 90 personer deltok i studien. Halvparten ble behandlet med 10 enheter Botox, og andre halvpart med 30 Enheter Dysport. Effekt ble vurdert 30 dager etter behandling. Dysport viste signifikant bedre resultat enn Botox. Oslo Hudlegesenter tilbyr behandling med både Botox og Dysport for rynker rundt øynene.

Nettar KD, Yu KC, Bapna S et al. An internally controlled, double-blind comparison of the efficacy of onabotulinumtoxinA and abobotulinumtoxinA. Arch Facial Plast Surg. 2011 NovDec;13(6):380-6. Epub 2011 Jun 20.