FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av tinea versicolor


Pityriasis versicolor er en hyppig årsak til utslett på kroppen hos unge voksne, og skydes overvekst av en sopp. Den vanligste er med Ketoconazole. En studie fra 2012 så på bruk av Adapalene gel (Differin) mot pityriasis versicolor. Studien inkluderte 80 personer med tilstanden. Halvparten fikk behandling med 2% ketoconazole krem applisert to ganger daglig og halvparten med differin gel applisert to ganger daglig. Det ble ikke funnet noen forskjell i effekt mellom de to gruppene.
 

Shi TW, Ren XK, Yu HX et al. Roles of Adapalene in the Treatment of Pityriasis Versicolor. Dermatology. 2012 May 3. (Epub ahead of print)