FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av aktiniske keratoser


Fire multisenter randomiserte studier ble oppsummert i en artikkel publisert i New England Journal of Medicine i 2012. Studiene undersøkte effekten av ingenol mebutate gel som behanding av aktiniske keratoser. Resultatene indikerer at Ingenol mebutate gel kan bli en fremtidig effektiv behandling av aktiniske keratoser.

Lebwohl M, Swanson N, Anderson LL et al. Ingenol mebutate gel for actinic keratosis. N Engl J Med. 2012 Mar 15;366(11):1010-9.