FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Utredning av håndeksem


Håndeksem er et vanlig problem hos barn. En retrospektiv studie fra 2011 så på behov og viktighet av å utføre en lappetest (allergitest) hos barn med håndeksem. Utforskerne identifiserte 480 barn med håndeksem som hadde blitt testet i en 5-års periode. Av disse hadde 46.8% en positiv reaksjon ved epikutan testing. Relevans av allergenet ble rapportert til 78%. De vanligste allergenene i denne gruppen var nikkel, methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone og fragrance mix I. Av alle barn med håndeksem var allergisk kontakteksem den vanligste diagnosen. Studien indikerer at barn med håndeksem bør få utført en lappetest på lik linje med voksne.

Toledo F, Garcia-Bravo B, Fernandez-Redondo V et al. Patch testing in children with hand eczema. A 5-year multicenter study in Spain. Contact Dermatitis. 2011 Oct;65(4):213-9.