FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Mest effektive behandling av melasma?


En studie fra 2011 sammenliknet effekten av 20% azealinsyre med 4% hydroquinone i behandling av melasma. Totalt 29 kvinner ble inkludert, hvorav 15 ble behandlet med 4%hydroquinone og 14 med azealinsyre. Begge kremene ble applisert to ganger daglig, og effekt vurdert etter 2 måneders behandling. Behandlingen ble kombinert med solkrem. Begge kremene hadde effekt, men en tendens til bedre effekt i gruppen som fikk azealinsyre. Forfatterne kommenterer at større studier er nødvendige for å konkludere på effekt.

 

Farshi S. Comparative study of therapeutic effects of 20% azealic acid and hydroquinone 4% cream in the treatment of melasma. J Cosmet Dermatol. 2011 Dec;10(4):282-7.