FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av vitiligo


En studie fra 2011 sammenliknet effekten av behandling med clobetasol propionate 0.05% (Dermovat) og tacrolimus (Protopic) mot vitiligo hos barn. Totalt ble 30 barn behandlet med clobetasol, 31 barn med tacrolimus og 29 barn med placebo. Effekt ble vurdert etter 2, 4 og 6 måneder og differensiert basert på hvilket område i huden som var rammet. Det ble ikke funnet noen statistisk forskjell i respons mellom clobetasol og tacrolimus. Begge virkestoffene var mer effektive enn placebo. Vitiligo i ansikt responderte raskere enn vitiligo ellers på kroppen.

 

Ho N, Pope E, Weinstein M et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of topical tacrolimus 0.1% vs. clobetasol propionate 0.05% in childhood vitiligo. Br J Dermatol. 2011 Sep;165(3):626-32.