FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kjønn og overlevelse av melanom


En publikasjon fra 2012 så på forskjeller mellom kjønn i overlevelse etter konstatert føflekkreft. Bakgrunnen for studien var tidligere rapporter at kvinner har en bedre overlevelse enn menn. Analysen inkluderte 2672 pasienter fra fire store randomiserte studier. I analysen fant man en høyere overlevelse og lavere forekomst hos kvinner. Årsak til bedre overlevelse hos kvinner er ukjent. Trolig er både biologiske faktorer og sosiale årsaker som raskere kontakt med lege og bruk av solbeskyttelse medvirkende.

Joosse A et al. Superior outcome of women with stage I/II cutaneous melanoma: Pooled analysis of four European Organisation for Research and Treatment of Cancer phase III trials. J Clin Oncol2012 Apr 30; [e-pub ahead of print].