FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av alvorlig atopisk eksem


En studie fra 2012 sammenliknet Methotrexate (10-22.5 mg x1/uke) og Imurel (1.5-2.5 mg/kg/dag) tabletter som behandling av alvorlig atopisk eksem hos voksne. Totalt 42 pasienter med alvorlig atopisk eksem ble inkludert i studien. Halvparten fikk behandling med Methotrexate og den andre halvpart med Imurel. Etter 12 ukers behandling hadde pasientene som fikk behandling med Methotrexate en reduksjon i SCORAD på 42 +/- 18% sammenliknet med 39 +/- 25% hos de som tok Imurel. Ingen alvorlige bivirkninger ble registrert hos deltakerne. I konklusjon synes både Methotrexate og Imurel å være effektive behandlinger mot atopisk eksem hos voksne.

Patel AN, Langan SM, Batchelor JM. A randomized trial of methotrexate vs. azathioprine for severe atopic eczema: a critical appraisal. Br J Dermatol. 2012 Apr;166(4):701-4; discussion 704-7.