FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Propecia mot hårtap hos menn


En studie fra 2012 så på effekt ved bruk av Propecia (finasterid) ibehandling av hårtap hos menn. Deltakerne var menn fra Japan som ble behandlet med Finasterid 1 mg daglig i perioden fra januar 2006 til juni 2009. Gjenvekst av hår ble observert hos 2230/2561 menn (87.1%). Gjenvekst ble gradert som stor hos 11.1%, moderat hos 36.5% og lett hos 39.5%. Effekt og gjenvekst av hår økte jo lenger deltakerne hadde tatt behandlingen.

Sato A, Takeda A. Evaluation of efficacy and safety of finasteride 1 mg in 3177 Japanese men with androgenetic alopecia. J Dermatol. 2012 Jan;39(1):27-32. doi: 10.1111/j.1346-8138.2011.01378.x. Epub 2011 Oct 10.