FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av hårtap


Propecia (finasterid 1 mg) er en av de mest brukte behandlinger mot arvelig håravfall hos menn. En studie fra 2011 publiserte 10 års oppfølgingsdata på effekt og sikkerhet. Studien inkluderte 118 menn i en alder mellom 20-61 år. Effekten var best hos pasienter over 30 år. En bivirkning ble rapportert hos 6% av deltakerne, men mange fortsatt med behandlingen grunnet effekten mot hårtap. Forfatterne kommenterer at hos de fleste vil man kunne vurdere effekt av behandlingen etter 1 års behandling. Det var dog tilfeller som hadde gjenvekst av hår også etter 1 års behandlingstid.

Rossi A, Cantisani C, Scarno M et al. Finsteride, 1 mg daily administration on male androgenetic alopecia in different age groups: 10-year follow-up. Dermatol Ther. 2011 Jul-Aug;24(4):455-61.