FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av synlige blodårer på halsen


En studie fra 2008 så på behandling av poikiloderma av Civatte med intense pulsed light (IPL). Totalt 175 pasienter med tilstanden på hals og bryst. De fikk 3 behandlinger med 3 ukers mellomrom. Forfatterne rapporterer en reduksjon av vaskulære og pigmenterte forandringer på 80%, og ingen alvorlige bivirkninger. I konklusjon synes IPL å være et godt alternativ for pasienter med poikiloderma og synlige blodårer på halsen.

Rusciani A, Motta A, Fino P et al. Treatment of poikiloderma of Civatte using intense pulsed light source: 7 years of experience. Dermatol Surg. 2008 Mar;34(3):314-9; discussion 319. Epub 2007 Dec 19.