FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling med Ustekinumab mot psoriasis


En retrospektiv studie fra 2012 så på effekt og trygghet ved bruk av Stelara (ustekinumab) mot psoriasis. Totalt 129 pasienter ble inkludert. PASI 75 ble oppnådd hos 63% av deltakerne (80/127) etter 16 ukers behandling. Effekten var dårligere hos pasienter som hadde fått annen biologisk behandling tidligere og hos pasienter med høy kroppsvekt. En alvorlig bivirkning ble observert hos 2.3% (3/129) av deltakerne. Behandlingen var generelt godt tolerert. 

Laws PM, Downs AM, Parslew R et al. Practical experience of ustekinumab in the treatment of psoriasis: experience from a multicentre, retrospective case cohort study across the U.K. and Ireland. Br J Dermatol. 2012 Jan;166(1):189-95.