Acetylkolin | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Acetylkolin


Acetylkolin er et signalmolekyl og nevrotransmitter som formidler impulser og signaler mellom nervene og kolinerge reseptorer. Frigjøring av acetylkolin gjør at muskler trekker seg sammen, og øker svette. Behandling med Botox fungerer ved å hemme acetylkolin. 

22-02-2016