Akne og mat

Kviser og mat

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Kviser og mat

Kviser og mat

Det har vært mange spekulasjoner og myter rundt sammenhengen mellom kviser og mat. I en gjennomgang av studier fra 2009 så man på all publisert forskning på området. Dette er et stort og viktig tema. Vi vet i dag at 17 millioner amerikanere lider av akne. Rundt 80-90% av alle tenåringer vil utvikle kviser av ulik alvorlighetsgrad. Voksne rammes også av akneplager. Mange av våre pasienter rapporterer at de føler det er en sammenheng mellom hva de spiser og utslettet i huden. Som hudleger må vi forholde oss til hva som objektivt kan påvises i kliniske studier.


Kviser og melkeprodukter

En initial studie med 47.000 deltakere ble utført. Studien så på sammenhengen mellom melk og kviser. En lett overhyppighet av kviser ble funnet hos de som drakk mye melk. I denne gruppen var det sterkest assosiasjon med lettmelk. Dermed kunne det ikke være fettinholdet som var medvirkende til kvisedannelsen. Forskere kom med teorier at hormonelle endringer kunne være medvirkende som følge av melkeinntaket. Spesielt har man vært interessert i melkens rolle i å stimulere insulin og en vekstfaktor ”Insulin-like growth factor 1”. Denne vekstfaktoren øker nivået av testosteron, og kan være medvirkende til akne dannelse.


Høy glykemisk indeks

De siste årene har det vært interesse for mat med høy glykemisk indeks. To store studier fra Papua New Guinea og Paraguay har vært gjennomført. Disse områdene hadde en befolkning med påfallende lav akne forekomst. De spiste mat med lavt sukkerinnhold. Det ble deretter utført studier der deltakere måtte spise såkalt lav-glykemisk mat. En fant i denne studien at de som gikk på denne dietten hadde en lavere forekomst av akne. Samtidig gikk de ned i vekt. Disse studiene støtter teorien at en lav-glykemisk diett kan ha en gunstig effekt på hormonelle faktorer som er  medvirkende til aknedannelse. Dietten kan også øke insulinfølsomheten.

Fet mat

Det er ikke gjennomført noen gode studier på fet mat og utvikling av akne. Således er det vanskelig å trekke noen endelig konklusjon. Det finnes teorier om at omega-6 fettsyrer kan ha en gunstig effekt på akne. Det finnes også teorier på at høyt inntak av mettede fettsyrer kan øke nivået av IGF-1 i blodet, og medvirke til kvisedannelse. Det er imidlertid ingen konklusjoner å vise til.

Sjokolade

Det har vært gjennomført studier der deltakere spiste sjokolade (112 g) daglig i 4 måneder. Dette ble sammenliknet med en gruppe deltakere som ikke spiste sjokolade. Det ble ikke funnet noen forskjell i forekomsten av kviser.

Som konklusjon på studiene, kan man ikke overdrive sammenhengen mellom mat og utvikling av kviser. Det er andre faktorer som er viktigere. Mat er en av flere medvirkende årsaker til aknedannelse. Å tro at ved å endre kostholdet så vil det løse akneplagene stemmer ikke. Basert på dagens studier kan man konkludere med at en forbindelse er bekreftet med høyt inntak av melk og høy-glykemisk diett. Det er også vist at en lav-glykemisk diett kan ha gunstige effekter på kviseplager. Likevel er ikke endringer i kosthold det primære tiltak ved kviseplager. Optimal behandling er bruk av effektive hudkremer og evt. tabletter. 

Kviser og mat