Kontakt Elveblest | Elveblest | Urtikaria

Behandling av kontaktelveblest

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Kontakt Elveblest

Kontakt Elveblest er en såkalt straksreaksjon som fører til elveblest med hevelse og rødhet i huden. Utslett utløses når huden er i direkte kontakt med et stoff man er allergisk mot.


Kontakt elveblest

Det er en lang rekke stoffer som kan gi kontaktelveblest. Det inkluderer visse typer mat, konserveringsmidler, parfyme, plantestoffer, dyrehår, metaller, kosmetikk og latex.


Mekanismer

Reaksjonen kan være allergisk (immunologisk) eller ikke-immunologisk. Allergiske reaksjoner er spesielt vanlig hos de med atopisk eksem. Ikke-immunologiske mekanismer kan utløses av for eksempel insektsbitt.


Symptomer

Kontakt Elveblest oppstår i løpet av minutter til rundt en time etter eksponering. Vanlige symptomer er svie, kløe, lokalisert hevelse og dannelse av vabler i huden. Utslettet forsvinner vanligvis av seg selv i løpet av 24 timer. I uttalte tilfeller kan man også få symptomer fra andre organsystemer som rennende nese, hevelse i lepper, kvalme, oppkast og i verste fall en alvorlig allergisk reaksjon.


Forekomst

Alle kan rammes av en slik reaksjon. Visse yrkesgrupper er spesielt utsatt. Det er bakere, tannleger, de som arbeider med mat og frisører.


Diagnostikk

Mistanke vekkes av sykehistorien. Det er mulig å påvise slike reaksjoner objektivt med en såkalt prikktest eller en blodprøve (RAST test).


Behandling

Det viktigste i behandlingen er å unngå de stoffer man ikke tåler. For de med uttalte plager kan symptomene redusere med bruk av antihistaminer. Har man tendens til avorlige reaksjoner vil man utstyres med en adrenalin penn.


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.

  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.

  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders.

  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds). Pub: Mosby     

Kontakt Elveblest