Solar Urtikaria | Solutløst Elveblest | Elveblest grunnet soleksponering

Solutløst elveblest

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Solar urtikaria

Solutløst Elveblest (solar Urtikaria) er en sjelden type fysikalsk Elveblest. Tilstanden kjenntegnes av kløende vabler i huden kort tid etter eksponering for sollys (ultrafiolette stråler).

Solutløst elveblest

Årsaken til solar Urtikaria er fortsatt ukjent. En teori er at solstrålene endrer proteiner i huden som setter i gang en immunologisk reaksjon (såkalt fotoallergen).

Symptomer

Typisk er et kløende utslett som oppstår kort tid (vanligvis under tretti minutter) etter soleksponering. Utslettet ses som vabler og rød hevelse på eksponert hud.

Diagnostikk

Diagnosen stilles av hudlege ved en typisk sykehistorie, og ved objektiv testing. Det er mulig å ta såkalte lystester, og dette gjøres i hovedsak på hudavdelinger.

Behandling

Selve utslettet er kortvarig, og forsvinner i løpet av relativt kort tid. De som er betydelig plaget må bruke solbeskyttelse, og evt. klær for å forhindre reaksjonen. Allergimedisiner (antihistaminer) kan redusere hyppighet og grad av utslettet, men forhindrer ikke reaksjonen i sin helhet. Herding med lysbehandling kan også vurderes i utvalgte tilfeller av denne typen elveblest

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders.
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds). Pub: Mosby     


Solar urtikaria