ALAT || Oslo Hudlege

Hudordbok

Del på:

ALAT

ALAT står for Alanin aminotransferase. Det er en leverdiagnostisk markør som tas ved blodprøve

Referanseområde
Kvinner: Under 45 U/L
Menn: Under 70n U/L

Vurdering
Høye verdier av ALAT er en indikasjon på betennelse i leveren og over tid potensiell leverskade. 02-03-2016