Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Albumin

Albumin er et protein som brukes til utredning av proteintap, leverfunksjon og dårlig ernæring. Manglende albumin kan også gi hevelser i huden. Lave verdier kan indikere proteinmangel eller tap. 

Referanseområde
Normalt referanseområde ligger mellom 34-48 g/L27-02-2016