Behandling med Aldara

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Aldara

Aldara er en krem som brukes i behandling av aktinisk keratose eller hudkreft (Basaliom). Kremen brukes også i behandlingen av Kjønnsvorter.

Hva er Aldara?
Aldara er en av mest effektive kremene i behandlingen av Aktiniske keratoser og hudkreft. Virkestoffet i Aldara heter Imiquimod og har vært tilgjengelig siden 1997 og aktiverer immunforsvaret lokalt i huden der kremen påsmøres. Immunforsvaret som blir stimulert angriper deretter solskadet hud, virus og kreftceller. Denne ”bivirkningen” er ønskelig og tyder på at legemiddelet virker. Aldara fungerer ved å forsterke responsen fra vårt eget immunsystem ved å øke produksjonen av kroppens egne forsvarsmekanismer.


Aldara og Aktiniske keratoser

Flere store studier har vist at Aldara er en svært effektiv behandling av Aktiniske keratoser. I en stor studie som er publisert ble 68.9% av pasientene (571/829) kvitt alle hudforandringene. Hele 80.2% av pasientene fikk mer enn 75% reduksjon av sine Aktiniske keratoser. De resterende oppnådde også en reduksjon i antall Aktiniske keratoser. De med kraftige hudreaksjoner får som regel det beste resultatet. Det kosmetiske resultatet blir generelt svært bra.


Bruk mot aktiniske keratoser

Kremen skal brukes før leggetid i 3 dager per uken over 4 uker. Man tar deretter en pause på 4 uker. En lege vil deretter vurdere om alle Aktiniske keratosene er borte. Hvis man har gjenværene hudforandringer kan man gjenomgå en ny behandlingsrunde på 4 uker.


Bruk mot Basaliom

Basaliom er en ”snill” form for hudkreft som kan behandles med Aldara. Kremen skal her påføres før sengetid 5 ganger i uken (f.eks. mandag til fredag). Dette gjøres i totalt 6 uker. Behandlingseffekten bedømmes vanligvis 12 uker etter avsluttet behandling.


Bruk mot Kjønnsvorter

Mot kjønnsvorter appliseres Aldara før sengetid 3 ganger per uke (f.eks. mandag, onsdag og fredag). Behandlingen bør fortsette til synlige kjønnsvorter er forsvunnet, eller i maks 16 uker ved hvert utbrudd. Gjennomsnittlig tid for tilheling hos menn og kvinner er henholdsvis 12 og 8 uker.


Bivirkninger

Lokale hudreaksjoner er vanlige og til en viss grad ønsket. Disse reaksjonene avtar generelt i intensitet med tid og forsvinner etter at behandlingen er over. Hvor kraftig hudreaksjonen blir vil variere fra person til person. Kløe er den vanligste bivirkningen og rammer 23-62%. Ytterligere 1-10% vil kunne oppleve en brennende følelse, irritasjon, rødhet og skorpedannelse. En liten prosentandel vil oppleve influensaliknende symptomer. Behandlingen tolereres generelt godt så lenge man har fått god informasjon på forhånd. Hvis hudreaksjonene blir for plagsomme kan en lege/ hudlege vurdere å ta en pause i behandlingen. 

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo