Telogen effluvium | hårtap og stress | Oslo Hudlegesenter

Telogen effluvium

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Telogen effluvium

Telogen effluvium er en tilstand der man får diffust hårtap på grunn av et ”sjokk på kroppen”. Hårtapet kommer raskt og er midlertidig.


Hvilke faktorer kan utløse Telogen effluvium?

Det er flere ulike mulige utløsende faktorer. 

  • Stress

  • Sykdom og feber

  • Kirurgisk operasjon

  • Fødsel 

  • Ulykke

  • Vekttap

  • Slutte med P-piller


Hvordan utvikler Telogen effluvium seg?

Hårtapet er diffust, og kan komme raskt. Det er uvanlig å miste alt håret. Etter noen måneder stopper håravfallet, og hårveksten går tilbake til normalt i løpet av
6-9 måneder. Kronisk Telogen effluvium hvor hårtapet varer lengre kan forekomme, men er sjelden.


Behandling

Tilstanden er ufarlig, og går over av seg selv uten behandling. Det viktigste er å utelukke andre årsaker til hårtap. En tar ofte en generell sjekk med blodprøver. 

Telogen effluvium