Poison Ivy Allergi | Planteallergi | Kontakteksem grunnet Poison ivy

Poison ivy

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Poison ivy

Poison ivy (Toxicodendron) er en plante til besvær mange steder i verden. Det er en vanlig årsak til kontakteksem, spesielt noen steder i USA.
 

Allergi og Poison Ivy

Dette er en reaksjon på en plante som gir en hissig Kontakteksemreaksjon i huden. Poison ivy inneholder stoffet ”Urushiol” som kan gi et allergisk utslett. Planten er spesielt vanlig i USA. Stoffet er svært allergent, og rundt halvparten av alle mennesker vil få en reaksjon ved kontakt.
 

Symptomer 

Utslettet man kan få, som følge av eksponering til Poison ivy, vil være veldig kraftig. Utslettet kommer vanligvis 1-2 dager etter eksponeringen. Huden blir rød, hoven og det utvikler seg ofte blemmer. En slik reaksjon kan vare i flere dager, og ikke sjelden en 2-3 ukers tid.
 

Utredning 

Diagnosen stilles med bakgrunn i eksponeringn og det typiske utslettet. Et eksempel er hvis man har jobbet i hagen eller vært i skogen i et endemisk område.


Behandling av allergi mot poison ivy

Det beste er å unngå kontakt med planten. Om man først har fått utslettet vil behandlingen tilpasses alvorlighetsgraden. Lettere tilfeller kan behandles med kortisonkremer og evt. antihistaminer. Ved mer alvorlig utslett vil en lege vurdere å gi en kur med kortisontabletter (Prednisolon). En slik kur vil vanligvis måtte gå over 2-3 ukers tid med gradvis nedtrapping.


Poison ivy