Allergi | Lateks | Latex | lateksallergi

Allergi og Lateks (Latex)

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Allergi og Lateks (Latex)

Allergi mot lateks

Pasienter som er allergiske for Latex, kan få straksallergiske reaksjoner om huden eller slimhinnene kommer i kontakt med Latex. På kontaktstedet utvikles , i løpet av noen minutter, rødhet, kløe og i mange tilfelle også Elveblest. Ved denne typen allergi kan også generelle allergiske symptomer utløses, slik som kløe og sekresjon fra nesen, øyeirritasjon, pustevansker, ansiktshevelse og i enkelte tilfeller også mer uttalt allmennpåvirkning som allergisk sjokk (Anafylaksi). Sistnevnte kan fremfor alt opptre når naturgummiprodukter har hatt en intens kontakt med slimhinnene. 
 

Årsak 

Symptomene skyldes en allergisk reaksjon på Latexpartikler som kan finnes i gummigjenstander, eller som svever fritt i luften der gummigjenstander benyttes. 
 

Utredning av lateksallergi

Latexallergi påvises ved sykehistorie, prikktest i hud eller ved blodprøve.
 

Behandling
Latexallergi behandles med medikamenter mot allergi (Antihistaminer og kortison). Den viktigste formen for behandling er forebygging ved å unngå kontakt med Latex. Du som er allergisk for  gummilatex må unngå  bruk av gummihansker av naturlatex (husholdningshansker, tynne latexhansker). Kontroller alltid varedeklarasjonen at hanskene  er av plast. Videre må du ved tannlege- og legebehandling varsle behandlende lege og annet personale at kun plasthansker og gummifrie produkter skal brukes ved undersøkelse og behandling. 


Produkter som kan inneholde naturgummi

Det er blant annet kateter, en del utstyr til røntgenundersøkelser, narkoseutstyr, en del heftende materiale, kofferdam ved tannbehandling. Øvrige produkter som kan være og ofte er produsert av naturlatex og derfor skal unngås er: Ballonger, kondomer, pessar, tekstillim, klistrende gummiering på konvolutter, bade- og frisørhetter, enkelte munnbind. Visse typer frukt. Spesielt banan, avocado, kastanje og kiwi kan kryssreagere med Latex. Inntak av disse fruktene kan føre til hevelse og kløe rundt eller i munnen og bør derfor unngås. Stueplanten Benjamin-ficus kan også kryssreagere med Latex. Partikler fra plantens melkesaft finnes også i luften i rom hvor planten er.


Allergi og Lateks (Latex)