Allergimedisin

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Allergimedisin  

Allergimedisiner og Antihistaminer

Allergimedisiner som Antihistaminer, er en gruppe medisiner som brukes mot flere allergiske lidelser. Allergimedisiner er førstelinjebehandling for pasienter med Elveblest. Medikamentene fungerer ved å hindre frigjøringen av Histamin. Vanligste bivirkning av Anhistaminer er søvnighet. Dette er et mindre problem ved de nye typene av Antihistaminer.
 

Ulike typer Allergimedisiner

De mest brukte Allergimedisinene er:

- Telfast
- Cetirizin
- Zyrtec
- Clarityn
- Aerius
- Kestine
- Xyzal 


Hudlege


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo