Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Allergimedisiner


Antihistaminer er en gruppe medisiner som brukes mot flere allergiske lidelser. Antihistaminer er førstelinjebehandling for de med elveblest. Medikamentene fungerer ved å hindre frigjøringen av histamin. Vanligste bivirkning av anhistaminer er søvnighet. Dette er et mindre problem ved de nye typene av antihistaminer. De mest brukt antihistaminene er:

- Telfast
- Cetirizin
- Zyrtec
- Clarityn
- Aerius
- Kestine
- Xyzal
23-02-2016