Allergisk utslett

Allergisk hudutslett

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Allergisk hudutslett

Det er en lang rekker allergiske lidelser, eller hudsykdommer relatert til Allergi som kan ramme huden. Les mer om utvalgte hudsykdommer og lidelser som kan gi Allergi i artikkelen under.  
 

  • Elveblest: Elveblest kan være akutt eller kronisk. Ofte er elveblest ikke forårsaket av Allergi. Akutt Allergi kan skyldes en allergisk tilstand, da spesielt på matvarer eller medisiner. 


  • Atopisk eksem: Pasienter med Atopisk eksem har en økt risiko å utvikle allergier og Kontakteksem grunnet en svekket hudbarriere.


  • Kontakteksem: Vi kan utvikle Allergi mot ytre faktorer som påvirker huden. Dette kan være kremer, metaller som nikkel, kosmetikk og parfymer. Kontakteksem ses som kløende rødt eksematøst utslett i områder som er eksponert. Ved Oslo Hudlegesenter kan dette utredes med lappetesting.


  • Lappetesting: En lappetest (Epikutantest) gjøres ved Oslo Hudlegesenter ved mistanke om Kontakteksem (såkalt type IV hypersensitivitets reaksjon).


  • Allergimedisiner: Les mer om Antihistaminer som brukes ved visse typer Allergi. Det er spesielt aktuelt ved tilstanden Elveblest.


  • Angioødem: Angioødem er en hevelse dypt i huden relatert til Elveblest. Det gir dype hevelser, og kan noen ganger skyldes en Allergi.


Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo