Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Amiodaron hyperpigmenteringAmiodaron er en hjertemedisin mot rytmeforstyrrelser. Medikamentet kan en sjelden gang gi bivirkninger i form av misfarging av huden. Typisk er mørk hyperpigmentert misfarging av huden. Det er omdiskutert om dette skyldes medikamentet selv eller dannelse av såkalt lipofuscin. 
16-02-2016