Behandling av angioødem

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Angioødem

Angioødem er en hudreaksjon som er relatert til elveblest (urtikaria). Tilstanden kjennetegnes av raskt utbrudd av dype hevelser i huden og/eller slimhinnene. Hele huden kan affiseres, men det er vanligst rundt øyne og lepper.Angioødema

Angioødem har mange likhetstrekk med Elveblest. Disse to tilstandene forekommer ofte samtidig. Hovedforskjellen er at hevelsen ved Angioødem ligger dypere i huden Tilstanden påvirker ofte slimhinnene, varer lenger og er mer smertefullt enn kløende. Symptomene varierer fra person til person. Vanlig er hevelse rundt øynene og munnen, hevelse i svelget eller en dyp hevelse i huden. Noen kan også få magesmerter og diarè som en del av en slik reaksjon.


Årsak

Det er en lang rekke årsaker til Angioødem. Akutte tilfeller skyldes ofte en reaksjon på mat (nøtter, egg, melk), medisiner (antibiotika, hjertemedisiner) eller utløses av en infeksjon. Arvelig Angioødem er sjelden. Tilstanden heter da hereditær angioødem.Diagnostikk

Diagnosen stilles ved en grundig sykehistorie og undersøkelse av en hudlege. Mulige utløsende årsaker gjennomgås, for eksempel medisinbruk. Ved mistanke om spesifikk allergi kan allergitesting vurderes.Behandling

Behandling vil avhenge av alvorlighetsgrad og hyppighet av utbrudd. En lett episode går som regel over av seg selv uten spesiell behandling i løpet av noen få timer til dager. Ved reaksjoner der svelg påvirkes bør lege oppsøkes snarest. Hyppige reaksjoner kan forebygges ved bruk av allergimedisiner (antihistaminer). I svært uttalte tilfeller vurderes kortisontabletter eller immunsenkende medisiner. 

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo