Angiokeratom

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Angiokeratom

Et Angiokeratom er en mørk rød eller lilla utvekst som vanligvis har en ru overflate. Les mer om Angiokeratomer i artikkelen under.


Hva er et Angiokeratoma?

De består av en utvidelse av de overfladiske blodårene i huden (Kapillærer) og ses som røde utvekster. De har ofte rue og harde overflater og kan blø om de blir klødd på. Det finnes flere ulike typer.


Hvilke typer Angiokeratomer finnes?
 

  • Sporadiske angiokeratomer: Årsaken er ukjent, og de ses som enkeltstående forandringer i huden. Forekomsten øker med økende alder. 

  • Angiokeratom av fordyce: En type som er relativt vanlig og rammer skrotum. De kan også forekomme på nedre del av magen. Menn rammes oftere enn kvinner. Det kan være en enkelt forandring, eller flere hundre.

  • Angiokeratom circumscriptum: Et sjeldent fødselsmerke, som oftere rammer kvinner. De er vanligst på bena.

  • Fabry syndrom (Angiokeratom corporis diffusum): Sjeldent syndrom som kan være arvelig. Her får man Angiokeratomer spredt over større deler av kroppen.


Trenger Angiokeratomer behandling?

De er helt ufarlige og trenger i utgangspunktet ingen behandling. Det er viktig å skille et Angiokeratom fra andre forandringer, slik som føflekkreft. Om forandringene gir blødninger kan de fjernes med kirurgi, laserbehandling, brenning eller frysebehandling

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo