Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Anti-dsDNA

Anti-dsDNA er en blodprøve som tas ved mistanke om systemisk lupus. Blodprøven kan også brukes som et mål på aktiviteten av sykdommen. 

Referanseområde
Verdier under 20 IU/ml er normale. 
 
 

27-02-2016