Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Anti-TPO

Anti-TPO er en blodprøve som brukes ved mistanke om stoffskiftesykdom. Den måler et antistoff mot proteintet thyreoperoksydase. Prøven er i hovedsak positiv ved autoimmune årsaker og kan forekomme ved både lavt og høyt stoffskifte. 

Referanseområde
Verdier under 100 kU/L anses normalt. 
27-02-2016