Sandimmun - Ciklosporin

Sandimmun

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Sandimmun

Sandimmun

Sandimmun (Ciklosporin) er et immunhemmende stoff som dannes av en sopp som opprinnelig ble funnet i en jordprøve fra Hardangervidda. Medikamentet brukes fortrinnsvis for å hemme forkastningsreaksjoner ved organtransplantasjoner. Medikamentet er også effektivt ved flere hudsykdommer og brukes bl.a. ved uttalt Psoriasis og Atopisk eksem


Virkning

Flere hudsykdommer har sammenheng med overaktivitet i hudens forsvarssystem (immunapparat). Ciklosporin virker betennelsesdempende ved en rekke hudsykdommer ved å hemme aktiviteten i spesielle hvite blodlegemer (T-lymfocytter). Dosen beregnes etter kroppsvekt, og styres av legen. Sandimmun finnes både som kapsler og mikstur. Kapslene svelges hele og kan tas til måltider. Unngå å ta medisinen med grapfruktsaft, da dette påvirker oppsugingen av medikamentet.


Bivirkninger

Generelt er bivirkninger knyttet til langvarig behandling. Medikamentet kan øke blodtrykket og påvirke nyrene. Derfor er nøye kontroll under behandlingen viktig. Under Sandimmun behandling kan immunforsvaret bli noe nedsatt. Dette kan medføre en økt infeksjonsrisiko. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til risikoen for utviklingen av svulster hos pasienter som har brukt medikamentet over lang tid. Pasienter med tidligere eller samtidig kreftsykdom skal derfor ikke ha denne behandling.


De fleste bivirkningene er lette og oftest doseavhengige. De flest rapporterte bivirkninger er: kvalme, redusert apetitt, tretthet, skjelvende hender, muskelsmerter, hovent tannkjøtt og økt hårvekst. 


Forsiktighet

For mange medisiner er doseringen individuelt tilpasset. Ta derfor aldri større doser medisin enn legen har skrevet ut. Lån ikke medisiner til eller fra andre.Ciklosporin kan gi alvorlige bivirkninger hvis det kombineres med andre medikamenter. Opplys alltid om at du bruker Ciclosporin ved eventuelle legebesøk. 


Får du feber eller andre tegn på infeksjonssykdom, skal du straks oppsøke lege. Sandimmun skal vanligvis ikke brukes under svangerskap og amming. Dette gjøres av og til i spesielle tilfeller under streng indikasjon og nøye kontroll. Sandimmun skal ikke kombineres med lysbehandling. En skal også unngå aktiv soling i behandlingsperioden. Ved opphold i solen anbefales solfaktor 25 på hudområder som utsettes for sol. Enkelte vaksiner kan ikke gis under Cyclosporin behandlingen. Rådfør deg med lege hvis du har behov for vaksiner i behandlingsperioden.
 

Sandimmun