FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Ixekizumab og psoriasis


Nye biologiske medikamenter undersøkes med tanke på deres virkning mot psoriasis. En nylig publikasjon så på effekten av ixekizumab som blokkerer interlukin-17. Totalt 142 personer deltok i studien. Etter 12 ukers behandling hadde en signifikant andel av pasientene oppnådd PASI 75 (hvilket er et godt klinisk resultat). Studien indikerer at ixekizumab i fremtiden kan bli et nytt alternativ i behandling av psoriasis. Ytterligere studier trengs for å dokumentere trygghet og effekt.

Leonardi C et al. Anti–interleukin-17 monoclonal antibody ixekizumab in chronic plaque psoriasis. N Engl J Med 2012 Mar 29; 366:1190.