FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Solarium og hudkreft.


En studie fra 2012 så på bruken av solarium hos ungdommer og sammenheng med hudkreft. En stor pasientgruppe på 73.494 personer ble fulgt fra 1989-2009. I oppfølgingsperioden utviklet 5506 personer basaliom, 403 personer plateepitelkreft og 349 personer føflekkreft. Det ble funnet en assosiasjon mellom bruk av solarium og hudkreft – og spesielt basaliom. Assosiasjonen var sterkest for bruk av solarium i ung alder (25-35 år).

Zhang M et al. Use of tanning beds and incidence of skin cancer. J Clin Oncol 2012 Feb 27; [e-pub ahead of print].