Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Krem mot hemangiomer


En studie så på bruk av topikalt timolol i behandling av hemangiomer. Interessen i bruk av topikalt timolol har opphav i den gode effekten av systemisk propranolol i behandling av hemangiomer hos barn. Totalt 73 pasienter deltok i studien og ble behandlet med enten 0.1% (11/73) eller 0.5% (62/73) gel med timolol. Alle pasientene hadde respons på timolol, med en gjennomsnittlig forbedring på 45 ± 29.5%. Overfladiske hemangiomer hadde best respons, og forfatterne påpeker at dette trolig vil bli den klareste indikasjonen for behandlingen. Flere studier trengs for å dokumentere effekt og optimal dosering av topikalt timolol for hemangiomer.

Chakkittakandiyil A et al. Timolol maleate 0.5% or 0.1% gel-forming solution for infantile hemangiomas: A retrospective, multicenter, cohort study. Pediatr Dermatol 2012 Jan/Feb; 29:28.