Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Stretch teståå før eksisjon av basaliomer


Basalcellekreft (basaliom) er den vanligste typen hudkreft. Det finnes mange ulike behandlinger hvorav kirurgisk fjerning er en av de vanligste. Målet med denne studien var å undersøke om en såkalt ”strekktest” før eksisjon kunne bistå operatør å identifisere kantene på hudkreften. Etter implementering av testen var det en reduksjon av inkomplette eksisjoner fra 6.4% (22/596) til 1.7% (6/357). Resultatene indikerer at en ”stretch test” av huden kan være til nytte for operatører før eksisjon av basaliomer.

Shalom A et al. Stretch test: Effectiveness in identifying basal cell carcinoma borders. Ann Plast Surg 2012 Jan; 68:72.