FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Krem mot fødselsmerker


En studie fra 2012 så på bruk av en krem med virkestoffet Timolol for hemangiomer. Timolol er en topikal betablokker som tidligere har vært brukt for flere øyesykdommer. En forskergruppe behandlet 73 spedbarn med enten 0.1% eller 0.5% Timolol gel to ganger daglig. De fleste hemangiomene var overfladiske, og lokalisert i ansiktet. Alle pasientene hadde effekt med unntak av en. Utforskerne kommenterte at lang varighet av behandling, bruk av 0.5% styrke og overfladiske hemangiomer var assosiert med best resultat. Ingen alvorlige bivirkninger ble oppdaget. Større og randomiserte studier er nødvendig for å dokumentere effekt og optimal dosering.

Chakkittakandiyil A et al. Timolol maleate 0.5% or 0.1% gel-forming solution for infantile hemangiomas: A retrospective, multicenter, cohort study.
Pediatr Dermatol 2012 Jan/Feb; 29:28.