Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Føflekker og basalcellekreft


Både basalcellekreft og føflekkreft rammer ofte same områder på kroppen, og er begge assosiert med soleksponering. En studie fra 2012 så på sammenhengen mellom føflekker, føflekkreft og basalcellekreft i Australia. Totalt 1621 personer deltok i studien. Utforskerne fant at forekomsten av basalcellekreft var høyere hos personer med et høyt antall føflekker på underarmene. Føflekker på ryggen var ikke assosiert med basalcellekreft. I konklusjon synes en høy forekomst av føflekker på underarmene å være assosiert med økt risiko for basalcellekreft.

Richmond-Sinclair NM, van der Pols JC, Green AC. Melanocytic naevi and basal cell carcinoma: is there an association? J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Sep;26(:1092-6